Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w drodze przetargu