Uchwała Zarządu Powiatu Sanockiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w roku 2018

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988