Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez powiat organizacjom porządkowych w roku 2017

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988