Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018r