Remont drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce w km od 15+620 do 17+047, od 17+485 do 17+605, od 17+840 do 18+178

Powiat Sanocki informuje, iż w związku z realizacją inwestycji w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce nastąpią utrudnienia w ruchu

od 10.10. 2019 r. do 12.10.2019 r. w godzinach od 7: 00 do 17: 00 a od dnia 14.10.2019 r. do 18.10.2019 r. droga zostanie zamknięta w tych samych godzinach.

Uczestnicy ruchu proszeni są o przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988