Projekt „Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sanockiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że realizuje projekt „Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sanockiego” współfinansowany w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach projektu zostaną zrealizowane niżej wymienione działania:

  1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze), cyberprzemocy oraz zagrożeniach płynących ze zjawiska przemocy rówieśniczej również powodowanej stereotypami i uprzedzeniami, skierowanej do rodziców/opiekunów oraz nauczycieli uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu sanockiego.
  2. Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej na temat przemocy, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sanockiego, poprzez przeprowadzenie warsztatów - pogadanek dotyczących szkodliwości używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze), cyberprzemocy oraz zagrożeń płynących ze zjawiska przemocy rówieśniczej również powodowanej stereotypami i uprzedzeniami.
  3. Szkolenie w zakresie upowszechnienia wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, skierowany do seniorów z terenu powiatu sanockiego.
  4. Uruchomienie telefonu interwencyjno-informacyjnego – w celu zapewnienia skutecznej pomocy dla osób potrzebujących pomocy w związku z doznaną przemocą domową oraz pomocy związanej z uzyskaniem informacji o możliwościach przeciwdziałania patologiom społecznym.

Termin realizacji projektu: wrzesień – grudzień 2017r.

Całkowita wartość projektu: 55.140,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 44.060,00 zł


Celem projektu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.


Projekt współfinansowany w ramach „ Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 – 2017” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sanockiego”