Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE
RADA POWIATU SANOCKIEGO
zawiadamia
że w dniu 30 maja 2017r. o godz.1600
w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się
XL Sesja
RADY POWIATU SANOCKIEGO
z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu Powiatu Sanockiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji

Gimnazjum dla Dorosłych w Sanoku z Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji

Gimnazjum dla Dorosłych w Sanoku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017

( kwota 268.477 zł).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017

( kwota 44.082 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017

( kwota 4.920 zł ).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 ( kwota 1.112.350 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 ( kwota 1.777.664 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/299/2017 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/301/2017 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wnioski i oświadczenia.

20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988