Ogłoszenie o Naradzie Techniczno-Gospodarczej w sprawie projektu uproszczonych planów urządzenia lasu