Obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 138/17 o udzieleniu dla Gminy Zagórz pozwolenia na przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórzu

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988