Obwieszczenie z dnia 25 Kwietnia 2017r. o udzieleniu dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie pozwolenia na przebudowę przepustów na cieku nr ew. 473 w km 0+327 i 0+404 w miejscowości Pisarowce

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988