Obwieszczenie z dnia 2 Listopada 2017 r. o wydaniu decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco odziaływać na środowisko