Informacja Starosty Sanockiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia / wznowienia znaków granicznych