Informacja o wywieszoniu wykaów nieruchomości Powiatu Sanockiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO

informuje,

że w okresie od 30 listopada 2017 r. do 21 grudnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykazy nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazy obejmują działki położone w Nowosielcach gm. Zarszyn, oznaczone ewidencyjnie:

- nr 586/15 o pow. 0,0892 ha i nr 586/16 o pow. 0,0969 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00029786/2,

- udział 2/5 w działce 586/12 o pow. 0,0279 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00072273/9,

- udział 4/5 w działce nr 586/17 o pow. 0,0005 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr KS1S/00072237/5.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988