Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Powiat Sanocki informuje, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2228 R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do 3+401, w dniu 13-09-2017 r. będą wykonywane roboty budowlane w obrębie drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1095 (na wysokości posesji Karpacka 56).

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988