Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa w prawo własności