Decyzja Starosty Sanockiego z dnia 12.12.2016r. w sprawie ustalenia, że nieruchomości gruntowe położone w obrębie ewidencyjnym Dobra, gmina Sanok stanowią mienie gromadzkie

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988