Procedury i wnioski

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania LPG

Procedura:

Dokonanie Lub Anulowanie Wpisu O Zastawie Rejestrowym

Procedura:

Nadanie W Pojeździe Cech Identyfikacyjnych I Wykonanie Tabliczki Znamionowej

Procedura:

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Procedura:

Oświadczenie o spłacie ciężaru realnego

Procedura:

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego

Procedura:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dot. osób fizycznych)

Procedura:

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Procedura:

Wniosek o udzielenie, aktualizacje danych - zezwolenia na przewozy regularne osób

Procedura:

Wniosek o wydanie zaświadczenia - utrata dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu

Procedura:

Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. stanu posiadania gospodarstwa rolnego

Procedura:

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Procedura:

Wyrejestrowanie Pojazdu (kradzież)

Procedura:

Wyrejestrowanie Pojazdu (przekazanie do demontażu)

Procedura:

Zarejestrowanie umowy dzierżawy w operacie ewidencyjnym

Procedura:

Zaświadczenie o stanie zdrowia

Procedura:

Zgłoszenie robót geodezyjnych

Procedura:
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988