Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-17-052-092453 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna i Mrzygłód

W dniu 17 grudnia 2020r. Powiat Sanocki otrzymał dotację z budżetu państwa na zadanie pn.: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid.
18-17-052-092453 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna
i Mrzygłód (gmina Sanok, pow. sanocki, wojew. podkarpackie)” w wysokości 77 336 zł. Całkowita wartość zadania wynosi brutto 96 670 zł.
Celem projektu jest wykonanie projektu budowlanego stabilizacji osuwiska w celu zabezpieczenia odcinka drogi powiatowej o długości 165 mb., zadanie związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.


© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988