Remont drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna - Raczkowa - Jurowce w km 12+773 do 12+963 w m. Raczkowa

W dniu 28 grudnia 2020r. Powiat Sanocki otrzymał dotację z budżetu państwa na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna - Raczkowa - Jurowce w km 12+773 do 12+963 w m. Raczkowa” w wysokości 82 680,00 zł. Całkowita wartość robót wynosi 103 350,75 zł.

Celem projektu jest remont nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku drogi o długości 190 mb, uszkodzonych w wyniku powodzi w 2020r.
Remont drogi powiatowej w Raczkowej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy jakości dróg ułatwiając mieszkańcom dojazd do swoich nieruchomości.