31 lipca 2019, 13:44

Zakup ambulansów

Trzy nowe ambulanse na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego zakupiło Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku. Kwota zakupu to nieco ponad 1030 000 zł. Nowe ambulanse zastąpią bardziej wysłużone karetki w Sanoku, Brzozowie i Lesku.

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku od 1 kwietnia 2019 r. zabezpiecza Rejon operacyjny bieszczadzki obejmujący teren czterech powiatów: sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego i leskiego. Pierwszy ambulans odjedzie już w dniu dzisiejszym na podstację w Lesku. Zakup ambulansów przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców całego rejonu operacyjnego, na którym działa Bieszczadzkie Pogotowie.