17 czerwca 2013, 14:44

Zagrożeni wykluczeniem społecznym – aktywni zawodowo

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Powiat sanocki informują, że do 21 czerwca na terenie powiatu sanockiego trwa rekrutacja do projektu pn.: “Zagrożeni wykluczeniem społecznym – aktywni zawodowo” Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych a jego głównym celem jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród osób niezatrudnionych w wieku od 15 do 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu uczestnicy objęci będą wsparciem w postaci poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego następnie szkoleniami odpowiadającymi ich potrzebom a po odbyciu szkoleń 6 miesięcznym płatnym stażem lub zatrudnieniem subsydiowanym.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji można uzyskać w biurze projektu w Sanoku ul. Sobieskiego 12 lub telefonicznie pod nr tel. 724 951 507

Dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w biurze projektu oraz na stronie SARR pod adresem http://ziemiasadecka.com

Biuro projektu

38-500 Sanok, ul. Jana III Sobieskiego 12

Marcin Wygoda – Kierownik Projektu tel: 723 539 090

Bartosz Mrugała – Asystent Kierownika tel. 724 951 507

bmrugala@sarr.com.pl

mwygoda@sarr.com.pl