26 września 2016, 14:25

Wydłużona rekrutacja do Projektów

Projekt „Moja firma sukces Podkarpacia” – TERMIN REKRUTACJI PRZEDŁUŻONY DO: 30 września 2016 r. (piątek)
Projekt „Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu” – TERMIN REKRUTACJI PRZEDŁUŻONY DO: 27 września 2016 r. (wtorek)
W ramach projektów można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości ponad 42.000,00 PLN.
Uczestnikami projektów mogą być osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 roku życia (w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat musi mieć ukończone 30 lat), zamieszkujące w 4 powiatach województwa podkarpackiego: bieszczadzkim, leskim, brzozowskim, strzyżowskim, sanockim, krośnieńskim i jasielskim będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

· osoby powyżej 50 roku życia,

· osoby długotrwale bezrobotne,

· kobiety,

· osoby niepełnosprawne

Osoby pobierające rentę albo emeryturę, nie pracujące w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie są kwalifikowane jako osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988