28 listopada 2019, 11:52

ZRÓB PIERWSZY KROK DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ. WSTĄP DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku,
ul. Przemyska 1,
zaprasza wszystkich zainteresowanych służbą przygotowawczą.

Jest to oferta dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego, a chciałyby w przyszłości wstąpić
w szeregi armii zawodowej.

Szkolenie takie kończy się egzaminem oraz możliwością podpisania kontraktu na wykonywanie obowiązków w Narodowych Siłach Rezerwowych, oraz umożliwia ubieganie się o przyjęcie do służby zawodowej w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Termin szkolenia: 07.01.2020 r. – 27.03.2020 r.

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

Ø wiek co najmniej 18 lat;

Ø obywatelstwo polskie;

Ø niekaralność za przestępstwa umyślne;

Ø zdolność do czynnej służby wojskowej;

Ø wykształcenie minimum gimnazjalne.

NA CZAS SZKOLENIA WOJSKO OFERUJE:

Ø miesięczne uposażenie – 1095 zł brutto;

Ø bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie;

Ø zwrot kosztów przejazdu na szkolenie i po jego zakończeniu
do miejsca zamieszkania;

Ø zniżkę w wysokości 78% na przejazdy pociągiem i środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego;

Ø bezpłatna opiekę medyczną i stomatologiczną;

Ø odprawę na zakończenie szkolenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dany rok.

Szczegółowe informacje dotyczące służby przygotowawczej uzyskać można w siedzibie WKU w Sanoku ul. Przemyska 1 lub pod numerami telefonu 261-156-645, 261-156-646, 261-156-648, 261-156-649 lub na e-mail: wkusanok@ron.mil.pl.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988