11 stycznia 2019, 8:06

Tytuł Srebrnej Szkoły 2019 dla I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku oraz Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku.

10.01.2019r. poznaliśmy wyniki XXI Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019. Kapituła konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych: przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz przedstawiciele uczelni, ustaliła zasady rankingu i wybrała najlepsze licea ogólnokształcące i technika w kraju. Głównym kryterium oceny, tak dla techników, jak i liceów, były wyniki maturalne, z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, osiągnięcia szkół w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych oraz – w przypadku techników – wyniki egzaminów zawodowych.

W tym roku zaprezentowano aż 1500 szkół (1000 liceów i 500 techników), z myślą o podwójnym roczniku kandydatów (w poprzednich prezentowano 500 najlepszych liceów i 300 techników). Bardzo często lata, które spędzamy w liceum czy technikum mają decydujący wpływ na nasze dalsze życie. Zdobywamy w nich wiedzę, ale też kształtuje się tam nasz system wartości. Dlatego tak ważne jest, żeby spędzić te 4 lub 5 lat w dobrej szkole!

Miło nam poinformować, że wśród najlepszych znalazły się trzy nasze szkoły. I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, które, można powiedzieć, przyzwyczaiło nas do obecności wśród najlepszych, II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku oraz Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku.

Sanocka „Jedynka” uplasowała się na 233 miejscu w kraju, II LO na 462 ( przeanalizowano wyniki 2126 liceów ogólnokształcących). W województwie podkarpackim zajęły odpowiednio 10 oraz 30 miejsce na liście 50 najlepszych liceów.

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku znalazło się na wysokim 178 miejscu w kraju wśród 500 najlepszych techników (przeanalizowano wyniki 1731 techników).W województwie podkarpackim zajęło 8 miejsce na liście 50 najlepszych techników.

Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadpodstawowych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Znalezienie się wśród najlepszych świadczy nie tylko o wysokich wynikach młodzieży w nauce, ale również o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę i ambitnych uczniów.

Wyróżnionym szkołom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów a zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z rankingiem szczegółowo www.perspektywy.pl

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988