12 grudnia 2016, 14:30

Rocznica stanu wojennego

W trzydziestą piąta rocznicę stanu wojennego przypominamy wystawę, która została przygotowana pięć lat temu i była eksponowana na ulicach Sanoka.

Wystaw obejmuje jedynie wydarzenia od 12 grudnia 1981 r. do 22.071983 r. i jest głównie poświęcona ludziom z sanockiej „Solidarności” oraz wydarzeniom dziejącym się wówczas w powiecie sanockim. Jedynie dwie pierwsze plansze są opisują wydarzenia krajowym stanowiąc wprowadzenie w tematykę. Większość prezentowanych materiałów pochodzi ze zbiorów prywatnych: Mariana Witalisa, Eugeniusza Chytły, Mariana Kunca, Marian Witalisa, Edwarda Mroza, Andrzeja Romanika. Zostały one uzupełnione przez materiały udostępnione przez rzeszowski oddział IPN-u w tym szczególnie cenne materiały operacyjne MO poświęcone rozpracowaniu punktu małego kolportażu działającego w Sanoku. Prezentowane na wystawie ulotki posiadają cenne informacje o miejscu i czasie ich znalezienia. Bogato ilustrowana jest historia internowanych w Uhercach i Nowym Łupkowie w tym relacja fotograficzna z zorganizowanych przez internowanych drugiej rocznicy Porozumień Sierpniowych. Jedną z tablic poświęcono kapłanom księdzu Adamowi Sudołowi oraz o. Andrzejowi Deptuchowi, którzy wspierali sanocką opozycję.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988