8 marca 2018, 14:10

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych celem ich ochrony przed nadmiernym zniszczeniem w zwińÖzku z roztopami wiosennymi