29 listopada 2019, 9:56

Podziękowania dla Pani Krystyny Chowaniec

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Komendanta ZHP Hufca Ziemi Sanockiej przez druhnę hm. Krystynę Chowaniec, w dniu wczorajszym (28.11) w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku grupa samorządowców powiatu sanockiego i dyrektorów szkół średnich podziękowała dotychczasowej komendantce za współpracę. Podczas uroczystego spotkania, zorganizowanego z inicjatywy Starosty Sanockiego Stanisława Chęć, wszyscy obecni dziękowali za wiele lat współpracy, podkreślając jej harmonijność i znaczenie dla wychowania młodzieży i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach patriotycznych i tradycji historycznej.

Pani Krystyna Chowaniec funkcję komendanta hufca pełniła z czteroletnią przerwą w latach 2007-2011 od 1992 r. do 2019 r.. Nie zawsze był to czas łatwy dla harcerzy, ale dzięki jej zaangażowaniu popartym wsparciem starszych ( czasami jeszcze przedwojennych: dh.:Czesława Borczyka i Wandy Zaleskiej) instruktorów i entuzjaźmie zuchów i harcerzy udało się przetrwać najtrudniejszy okres. Dzięki zaangażowaniu i wytrwałej pracy Komendantki Chowaniec nie tylko udało się kontynuować Harcerską Akcję Ekologiczną „Florek”, ale również •Harcerskie Akcje Letnie i Nieobozowe Akcje Letnie. Co było o tyle istotne, że przez pewien czas harcerstwo było jedynym sanockim aranżerem zorganizowanego wypoczynku dzieci.

Wszyscy samorządowcy podkreślali, że dzięki Druhnie zawsze mogli liczyć na sanockich harcerzy. Standardem było ich uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych. Ich zaangażowanie w organizację rocznicowych obchodów, jak na przykład mordu na Gruszce, czy upamiętnianie kurierów karpackich, było wynikiem inspiracji Pani Chowaniec. Przy jej wybitnym udziale na sanockim cmentarzu utworzono aleję „Dębów Katyńskich”. W tym czasie bardzo bliskie związki łączyły sanockich harcerzy z kapelanem Harcerstwa na Uchodźctwie i Rodzin Katyńskich ks. hm. Zdzisławem Peszkowskim, który wyraził zgodę na tytularne objecie opieki nad Hufcem. Po jego śmierci stał się jego Patronem, którego dziś imię nosi sanocki Hufiec. Wielce symbolicznym zdarzeniem, mówiącym o zaangażowaniu naszych harcerzy w zachowanie pamięci o Katyniu, była ich obecność 10 kwietnia 2010 r. nad katyńskimi mogiłami. Harcerze zostali również przez druhnę zaangażowani w przywrócenie pamięci o karpackich kurierach, szczególnie Jana Łożańskiego. Zaowocowało to nie tylko upamiętniającym obeliskiem w Jaśliskich, czy tematycznym szlakiem turystycznym, ale również spisanymi i opracowanymi przez Panią Krystynę wspomnieniami kuriera Jana Łożańskiego.

W podziękowaniach mówiono właśnie o tych zasługach, ale wiemy, że było ich o wiele więcej, czego dowodzą odznaczenia i wyróżnienia jakie otrzymała Pani Chowaniec – min. Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Honorowa Związku Sybiraków, Medal „Pro Memoria”, Odznaka „Zasłużony dla Sanoka”, Odznaka „Zasłużony dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, Krzyż 100-lecia ZHP, Nagroda Honorowa „Świadek Historii”, czy Tytuł Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka .

W wystąpieniach zaproszonych gości nie zabrakło osobistych wspomnień wspólnej pracy, czy działalności w harcerstwie.

Uroczystość zakończył mini koncert w wykonaniu sanockich harcerzy.