25 listopada 2019, 9:55

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 1700

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XV Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Powiatem Krośnieńskim wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2019r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019 (zwrot dochodów).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok ( kwota 20.000 zł).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok ( kwota 760 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok ( kwota 550.000 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia.

19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988