20 kwietnia 2016, 14:56

Odsłonięcie płyty pamiątkowej poświęconej Kazimierzowi Świtalskiemu

Przywrócona Pamięć

Sanok w swoich dziejach miał dwóch wybitnych polityków, którzy bezpośrednio oddziaływali na kształtowanie polityki państwowej. Jednym z nich był Grzegorz z Sanoka, który miał ogromny wpływ na polską politykę, podczas panowania Władysława Warneńczyka, czy węgierską w następnym dziesięcioleciu. Drugą osobą był Kazimierz Świtalski – jeden z pierwszych absolwentów Gimnazjum im. Królowej Zofii, dziś I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.

O ile ten pierwszy jest patronem ulicy i dwóch szkół w Sanoku, a także ma swój własny pomnik, o tyle o istnieniu drugiego pamiętają tylko nieliczni sanoczanie. Pomimo tego, że był wybitnym politykiem, działaczem niepodległościowym, najbliższym współpracownikiem Józefa Piłsudskiego od 1915 r., aż do jego śmierci i osobą piastującą najwyższe godności państwowe.

By o tym wszystkim przypomnieć w 130 rocznicę jego urodzin wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku zostały zorganizowane obchody jubileuszu jego urodzin. W ramach obchodów zorganizowano konkurs historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, sesje popularnonaukową na sanockim zamku.

Kulminacją obchodów było odsłonięcie w dniu 18 kwietnia 2016 r. w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku , płyty pamiątkowej poświęconej Kazimierzowi Świtalskiemu. Odsłonięcia dokonał poseł na sejm RP Piotr Babinetz oraz przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego Waldemar Och. Tablica pamiątkowa przypomina wszystkie najważniejsze epizody z życia i brzmi następująco:

Kazimierz Świtalski
1886- 1962
Sanoczanin – prawy człowiek i gorący patriota
Absolwent z 1904 r. Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii w Sanoku
obecnie I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Sanoku
Marszałek Sejmu RP w latach 1930 -1934
Prezes Rady Ministrów RP w 1929 r.
Senator wicemarszałek Senatu RP
ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego
wojewoda krakowski 1935-1936
Legionista Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, sekretarz Rady Obrony Państwa podczas wojny polsko-bolszewickiej , jeniec wojenny 1939-1945, więzień polityczny 1948-1956

W 130 rocznicę urodzin Mieszkańcy Powiatu Sanockiego

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988