16 lipca 2014, 9:30

Nagroda „Świadek Historii” dla Krystyny Chowaniec z Sanoka.

Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie przyznał medal "Świadek Historii" Krystynie Chowaniec. Nagroda jest podziękowaniem dla osób zasłużonych dla upamiętniania historii i edukacji historycznej w regionie.

Jest to III edycja tego szczególnego odznaczenia. Kandydaturę Krystyny Chowaniec zgłosił Sebastian Niżnik starosta sanocki.

- Z wielką radością przyjąłem wiadomość o odznaczeniumówi starosta - Pani Krystyna Chowaniec przez szereg lat swojej działalności dała się poznać jako osoba niezwykle zaangażowana w sprawy kraju oraz w wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży. Zgłaszając kandydaturę chciałem podkreślić jak duże znaczenie dla społeczności naszego powiatu ma jej osoba i działania, które podejmuje.

Krystyna Chowaniec jest wieloletnią nauczycielka historii i instruktorem harcerskim. Pełni funkcję komendantki Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego. Organizowała wyjazdu grup młodzieży na groby pomordowanych w Miednoje i Katyniu oraz cykl konferencji szkoleniowych dla nauczycieli poświęcanych martyrologii Polaków na Wschodzie w czasie II wojny światowej. Z jej inicjatywy została odnowiona rzeźba „Sokolnika” przedwojennego pomnika na frontonie sali „Sokoła”, a na sanockim cmentarzu powstała największa w Polsce aleja 30 „Dębów Pamięci” ofiar Katynia. Jest współautorką monografii Sanoka z 1995 r. a w 2013 r. ukazały się wspomnienia Jan Łożańskiego pt.: "Orzeł z Budapesztu", które Krystyna Chowaniec spisała i opracowała do druku.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988