13 lutego 2018, 10:28

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w roku 2018