22 listopada 2019, 14:46

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU DROGI

Powiat Sanocki informuje, iż w związku z realizacją inwestycji w ciągu drogi powiatowej Nr 2257R Tarnawa – Kalnica zostanie zamknięty i wyłączony z ruchu odcinek w km od 0 + 041 do 1 + 352, w dniach 26 – 27.11.2019 r.

Uczestnicy ruchu proszeni są o przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją