31 maja 2019, 9:29

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Powiat Sanocki informuje, iż w związku z rozpoczęciem robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku,
w km od 0+000 do 0+982,30, od dnia 5 czerwca do dnia 08 listopada 2019 r. będą miały miejsce utrudnienia w ruchu w zakresie objętym pracami budowlanymi.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988