17 marca 2017, 11:01

Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu powiatu sanockiego


Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku realizuje projekt pn. Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu powiatu sanockiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Obecnie poszukujemy pracodawców chętnych przyjąć do pracy Uczestników Projektu w ramach subsydiowanego zatrudnienia jak również oferujemy możliwość wnioskowania o staż dla osób po zakończeniu następujących szkoleń:

1. Pracownik biurowy z podstawami płac i księgowości

2. Pakiet prawo jazdy kat. C, E-C, kwalifikacja na przewóz rzeczy

3. Kucharz z egzaminem czeladniczym

4. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem

5. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

6. Spawanie metodą TIG 141 (3 stopnie)

7. Operator koparko-ładowark


Po zakończonym stażu pracodawca może wnioskować o wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla Uczestnika Projektu. W ramach projektu przewidziane jest wyposażenie/doposażenie 10 stanowisk.


Szczegółowe informacje na stronie www.aktywnysanok.pakd.pl
oraz pod numerem telefonu: 13 46 570 68
e-mail: a.lacka@pakd.pl

Biuro Projektu: Sanok, ul. Rymanowska 20A,
(budynek Powiatowego Urzędu Pracy, pawilon A, I piętro, pokój nr 6)
Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 830-1430


Projekt „Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu powiatu sanockiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988