7 czerwca 2019, 14:39

Uroczystość w Jasielu

Jak co roku w miejscowości Jasiel odbyła się uroczystość upamiętniająca żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którzy w marcu 1947 r, zostali zamordowani przez UPA. W starciu jakie wywiązało się przy próbie ewakuacji palcówki WOP 20 marca 1946 r. zginęło czterech żołnierzy, pozostałym zabrakło amunicji. Kilku udało się zbiec do Czechosłowacji, a pozostali dostali się do niewoli. Większość jeńców została zamordowana przez bojowców UPA, niektórych pogrzebano żywcem.

Delegacje: Powiatu Sanockiego , Gminy Jaśliska, Nadleśnictwa Rymanów, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sanoku, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, harcerzy i uczniów złożyły wiązanki i kwiaty pod pomnikiem w Jasielu oraz na cmentarzu w Zagórzu na grobach pomordowanych żołnierzy.

Pan Wicestarosta Janusz Cecuła złożył również wiązankę pod pomnikiem kurierów beskidzkich AK przeprowadzających trasą „Jaga” Polaków spod okupacji niemieckiej z Generalnej Guberni udających się poprzez Węgry do Francji.