31 lipca 2019, 13:33

Umowa na budowę mostu podpisana

W dniu 31 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą zadania pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2257R Tarnawa - Kalnica w km 1+571.”. Umowę podpisano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Budowlanego Stalmost Sp. z o. o. ze Stalowej Woli. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, wartość robót budowlanych wyniosła 3 878 775,18 złotych.

Projektowana odbudowa mostu polegała będzie na: robotach przygotowawczych, rozbiórce mostu istniejącego, rozbiórce istniejących podpór, wykonaniu żelbetowych podpór mostu, wykonaniu mostu zespolonego, w tym:

- montażu dźwigarów z blachownic wraz z poprzecznicami

- wykonanie żelbetowej płyty pomostu.

wykonaniu nawierzchni na moście, montażu elementów wyposażenia, wykonaniu dojazdów do mostu, wykonaniu pozostałych prac wykończeniowych.

Na w/w zadanie Powiat Sanocki otrzymał promesę opiewającą na kwotę 3 mln 360 tys. zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przekazaną przez Wojewodę Podkarpackiego.

Umowny termin zakończenia zadania ustalono do 20 grudnia 2019 r. natomiast roboty rozpoczną się końcem sierpnia br.