9 stycznia 2018, 13:55

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Przedstawiamy Państwu stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018, wychowanków naszych szkół ponadgimnazjalnych. Uczniów, którzy zostali wybrani przez społeczność szkolną jako najlepsi, a następnie otrzymali stypendium. Są to:


Anna Siemieńska – I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku,

Kamil Koczera – II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku,

Katarzyna Klimkowska– Zespół Szkół nr 1 w Sanoku,

Agnieszka Repakowska– Zespół Szkół nr 2 w Sanoku,

Dominik Rzepka – Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku,

Tomasz Chwostyk– Zespół Szkół nr 5 w Sanoku


Stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów