27 lutego 2020, 8:08

Statystyki SPZOZ w Sanoku za 2019 rok

W środę, 26 lutego, Henryk Przybycień, po. dyrektora SPZOZ w Sanoku przedstawił dane dotyczące działalności leczniczej sanockiego szpitala za ubiegły rok.

Zatrudnienie:

Najliczniejszy personel zatrudniony na podstawie umowy o pracę stanowiły pielęgniarki (363,9 etatów) i obsługa gospodarcza (111,5). Kolejno byli: lekarze (60,3), inny personel średni medyczny (59,0), technicy medyczni (45,0), medyczny personel z wykształceniem wyższym (42,1), administracja medyczna (37,6), personel żywienia (33,0), obsługa techniczna (21,0), administracja ekonomiczna (13,0), administracja techniczna (5,0), położne (5,0), niższy personel medyczny (2,5) oraz farmaceuci (1,8).

Struktura wykorzystania łóżek:

Szpital w Sanoku na koniec 2019 roku dysponował 313 łóżkami dla chorych. Największa ilość miejsc dla pacjentów znajduje się na oddziałach: chirurgicznym (55), wewnętrznym (51), kardiologicznym (39), neurologicznym (32), pediatrycznym i pulmonologicznym (30). Oddział zakaźny i Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu posiada 20 łóżek, Ortopedia i Laryngologia – 15 łóżek, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 6 łóżek.

Liczba wypisanych pacjentów na poszczególnych oddziałach:

W 2019 roku największe oblężenie zanotował oddział chirurgiczny (3 162 osób), wewnętrzny (2 379) i kardiologiczny (2 075). Z usług oddziału laryngologicznego skorzystało 1 290 chorych, neurologicznego – 1 224, pediatrycznego – 1 034, urazowego – 1 023 chorych. Z oddziału pulmonologicznego wypisano w ubiegłym roku 840 pacjentów, z zakaźnego – 793, OUA – 164, a z OAiIT – 58 pacjentów. Łącznie w sanockim szpitalu było hospitalizowanych 14 042 chorych.

Struktura hospitalizacji:

W SPZOZ w Sanoku w ubiegłym roku leczyło się 42% mieszkańców z powiatu sanockiego, 33% chorych zamieszkujących miasto Sanok oraz 25% pacjentów spoza powiatu sanockiego. Z OAiIT wypisano 111 osób.

Przyjęcia na SOR-ze:

Z usług Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sanoku skorzystało 16 869 chorych. 51% stanowili mieszkańcy powiatu sanockiego, 39% osoby zamieszkujące w Sanoku, zaś 10% to mieszkańcy innych powiatów.

Struktura porad specjalistycznych:

W 2019 roku specjaliści udzielili łącznie 94 914 porad. Najwięcej świadczeniobiorców (49%) zamieszkiwało miasto Sanok – 46 223 osoby, wioski powiatu sanockiego – 41 780 osób (44%). Z porad specjalistycznych skorzystało również 6 911 pacjentów (7%) zamieszkujących w innych regionach kraju.

Działalność zabiegowa:

W SPZOZ w Sanoku w ubiegłym roku przeprowadzono łącznie 3 958 zabiegów, z czego radiologia zabiegowa stanowiła 14%.

Liczba lądowań zespołu HEMS Sanok na terenie województwa podkarpackiego (dane na 2018 rok):

Najwięcej lądowań miało miejsce w Rzeszowie – 142 oraz w Sanoku – 112. W Krośnie odnotowano 31 lądowań, w Lesku – 30, Ustrzykach Dolnych – 20, Przemyślu – 16, Brzozowie – 6, Jaśle – 2 oraz w Mielcu, Lubaczowie i Leżajsku (po jednym).

W terenie zespół HEMS Sanok lądował 366 razy.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988