17 stycznia 2020, 9:32

Rozpoczynamy realizację projektu

13 grudnia 2019r. w Żydaczewie na Ukrainie podpisano umowę partnerską pomiędzy Powiatem Sanockim a Żydaczewską Radą Rejonową, w sprawie realizacji wspólnego projektu pn. „Karpaty – kraina ryb wędrownych”. Celem projektu jest promocja unikatowych na skalę międzynarodową wędrówek i tarlisk ryb w potokach i rzekach górskich w Powiecie Sanockim i Rejonie Żydaczowskim. Tematem przewodnim projektu jest głównie ryba Świnka pospolita (Chondrostoma nasus) z rodziny karpiowatych.. Całkowity budżet projektu wynosi 59 899,61 Euro z czego 90% środków stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988