21 stycznia 2020, 10:20

Restrukturyzacja PBS a samorządy

W związku z trudną sytuacją klientów Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku w poniedziałek, 20 stycznia, w sali gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Zarządu Banku Nowego BFG S.A. oraz BGK oddział w Rzeszowie. Na spotkanie zaproszeni zostali także samorządowcy z Podkarpacia.

Tematem spotkania była analiza obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się gminy i powiaty oraz próba szukania rozwiązań.

– Przymusowa restrukturyzacja banku PBS prowadzona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 17 stycznia była niezbędna, aby uchronić sanocki bank przed upadłością – tłumaczyła wojewoda. – Gdyby te działania nie zostały podjęte, mogłyby one rodzić bardzo trudne konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego. Wówczas gminy i powiaty utraciłyby wszystkie swoje należności zdeponowane w tymże banku.

Pomoc samorządowcom w tej szczególnej sytuacji rozważa Bank Gospodarstwa Krajowego. Także Pani Wojewoda zadeklarowała samorządom wypracowanie mechanizmów pomocy w odzyskaniu pozostałych środków.

– Cieszę się, że wojewoda rozumie nasze problemy i chce nas wesprzeć. Wierzę, że pieniądze uda się odzyskać, a chwilowe braki na koncie bankowym nie wpłyną znacząco na nasze funkcjonowanie – podsumowuje starosta Stanisław Chęć.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988