15 listopada 2019, 14:54

PROSTUJEMY NIEPRAWDZIWE INFORMACJE

W ostatnich dniach w różnych serwisach informacyjnych przy omawianiu trudności organizacyjnych wynikających z powodu braku personelu medycznego min. wskazywano na oddział dziecięcy sanockiego szpitala, jako przewidywany do likwidacji, czy wręcz zlikwidowany. Już kilka miesięcy temu informowaliśmy mieszkańców naszego powiatu, że są to informacje nieprawdziwe i nadal takimi pozostają.

Funkcjonowanie tego oddziału w najmniejszym stopniu nie jest zagrożone.

Poniżej publikujemy sprostowanie jakie w tej sprawie przesłaliśmy do Polsatu:

PS.0520.1.2019
Sanok, 14.11.2019r.

Telewizja Polsat Sp. z o. o.
Redakcja Polsat News
ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa

Dotyczy: Wniosek o zamieszczenie sprostowania

Na podstawie art.31a ustawy z dnia 26.I.1984r. Prawo pasowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1914), Starostwo Powiatowe w Sanoku wnosi o sprostowanie nieprawdziwej informacji, która ukazała się w dniu 04.11.2019r. w telewizji Polsat News podczas emisji programu Wydarzenia o godz. 18.50.

W czasie emisji materiału odnośnie zawieszania działalności oddziałów pediatrycznych na terenie kraju, ukazała się mapka zatytułowana „Zagrożone oddziały pediatryczne”, ukazująca miasta, w których ten problem istnieje. W czasie wyświetlania mapki przekaz redaktora brzmiał „…oddziały pediatryczne mają ogromne problemy w całym kraju, w kilkunastu miastach już zawieszono ich działalność lub są takie plany, wszędzie przez brak lekarzy…”. Jednym z tych miast, które zostały wykazane na mapie kraju, jako stwierdzenie istniejącego problemu, był Sanok.

Informujemy, że na terenie Sanoka istnieje Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, który w swojej strukturze posiada oddział dziecięcy. Oddział ten funkcjonował i funkcjonuje w Sanockim Szpitalu udzielając świadczeń zdrowotnych trybie ciągłym całodobowym. Nigdy nie wystąpiły okoliczności wymuszające zawieszenie lub wygaszenie działalności oddziału, tym bardziej związanych z brakiem lekarzy. Oddział posiada wysoce wykwalifikowaną kadrę lekarzy składającą się z 8 lekarzy, w tym 6 lekarzy specjalistów pediatrii i 2 w trakcie specjalizacji pediatrycznej. Oddział dziecięcy spełnia z naddatkiem wszystkie wymagania w zakresie kadrowym jak i wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny.

Z wyjątkowym zdumieniem i zdenerwowaniem przyjęta zatem została informacja, która ukazała się w Wydarzeniach Polsat News, pokazująca Sanocki oddział pediatryczny jako zagrożony. Jest to nieprawdziwa i nierzetelna informacja, która została przekazana opinii publicznej, wprowadzając, całkowicie nieuzasadnioną, obawę wśród rodziców dzieci, pracowników szpitala oraz społeczności lokalnej.

Jako organ założycielski Sanockiego Szpitala, wnosimy o zamieszczenie sprostowania na antenie Polsat News w Wydarzeniach o godz. 18.50 oraz na stronach internetowych administrowanych przez Polsat na poniższych adresach;

https://www.polsatnews.pl/program/wydarzenia/

https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20191104-wydarzenia-1850_6759023/

https://www.polsat.pl/program/wydarzenia/

https://ipla.tv/resolve-media/1/4e6d45fc074e0be0e1a2f07792ba2f6a

https://www.polsat2.pl/program/wydarzenia/

https://ipla.tv/resolve-media/1/4e6d45fc074e0be0e1a2f07792ba2f6a

Sprostowanie otrzymuje następującą treść:
„ Nieprawdziwa jest informacja, która została zawarta w materiale przygotowanym i wyemitowanym w dniu 04.11.2019r. na antenie Polsat News w Wydarzeniach o godz. 18.50, jakoby Sanocki oddział pediatryczny SPZOZ w Sanoku był zagrożony, w stanie zawieszenia lub planowanego zawieszenia
z powodu braku lekarzy. Miasto Sanok nie powinno się znaleźć na mapie kraju ukazującej zagrożone oddziały pediatryczne.”

Jednocześnie wyrażamy ubolewanie z powodu niedochowania przez dziennikarzy należytej staranności przy tworzeniu materiału informacyjnego zwłaszcza, iż przekazana informacja dotyczyła najmniejszych pacjentów - dzieci.

Starosta Sanocki:

Stanisław Chęć

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988