2 października 2019, 12:16

Promesy drogowe przekazane

W dniu dzisiejszym w sali gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku odbyło się uroczyste przekazanie promes drogowych dla Powiatu Sanockiego oraz gmin: Sanok, Tyrawa Wołoska oraz Zagórz. Promesy zostały przekazane przez Panią Wicewojewodę Podkarpacką Lucynę Podhalicz w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość dofinansowania inwestycji drogowych dla wszystkich jednostek samorządu wyniosła 23 079 323 zł, z czego Powiat Sanocki otrzymał promesę największą w kwocie 13 539 325 zł (80% dofinansowania) aż na sześć zadań:

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów-Besko w m. Besko w km 3+125 do 3+572 i 3+608 do 3+960,

2.Remont drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce w km od 15+620 do 17+047, od 17+485 do 17+605, od 17+840 do 18+178 3,

Przebudowa drogi powiatowej NR 2212R Sanok-Bukowsko w km od 4+450 do 5+325 w m. Markowce i od 5+615 do 6+446 w m. Pobiedno,

4.Remont drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km od 0+006 do 1+537,

5.Remont drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie - Ropienka w km od 0+505 do 1+075,

6. Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód- Tyrawa Wołoska w km 1 + 616.

Pięć z sześciu planowanych powiatowych inwestycji są już po procedurze przetargowej. Z wykonawcami zostały podpisane umowy wykonawcze. Prace na odcinkach drogowych ruszą w najbliższych dniach. Mamy nadzieję, że przebiegną one bez większych problemów i w niedługim okresie czasu mieszkańcy powiatu i nie tylko będą mogli liczyć na sporą poprawę warunków komunikacyjnych.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988