28 października 2019, 15:27

Podziękowanie

W ostatnich dniach sanocka służba zdrowia stanęła przed dużym wyzwaniem, jakim było masowe zatrucie pokarmowe dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku. Sytuacje nadzwyczajne wymagają szybkich, zdecydowanych działań. To dzięki profesjonalnemu przygotowaniu personelu zostały natychmiast wdrożone w życie. Profesjonalizm w działaniu został połączony z empatią do małych pacjentów i ich rodziców. Do pomocy włączyli się wszyscy z personelu, którym umiejętności i uprawnienia na to pozwalały. Nie zwracano uwagi na czas pracy, czy przydział służbowy. Takich postaw oczekujemy od służby zdrowia, gdy potrzebują jej nasi bliscy i taką otrzymały chore dzieci. Empatia lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pozostałego personelu wzbudzała zaufanie i pomagała przejść przez te ciężkie chwile.

Dla wszystkich tych osób żywię szacunek i wdzięczność. Szczególnie dziękuję lekarzom i pielęgniarkom oddziału dziecięcego z ordynatorem dr. Przemysławem Galejem na czele. Dziękuję za pełną mobilizację pielęgniarkom i lekarzom Oddziału Zakaźnego,
a w szczególności: ordynator oddziału lek. Stanisławie Warzycha i Panu lek. Tomaszowi Grzebykowi.

Swoje podziękowania kieruję również dla kierownika lek. Wojciecha Pałysa i załogi SOR-u oraz ratowników Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. Dziękuję ordynatorowi oddziału otolaryngologicznego: dr n. med. Markowi Drozdowi za pomoc w organizacji pobytu dzieci. Podziękowania składam kierownictwu szpitala tj. z-cy dyrektora ds. Lecznictwa – Pani lek. med. Jadwidze Wrótniak, z-cy dyrektora ds. administracyjnych – Panu mgr. Grzegorzowi Pankowi, Naczelnej Pielęgniarce – Pani mgr Katarzynie Kruczek, którzy szybko i skutecznie przeorganizowali pracę Szpitala.

O przyjęcie podziękowań proszę również pracowników i mgr Martę Żaczek dyrektorkę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Województwa Podkarpackiego w Sanoku.

Nie są to podziękowania za pełnienie obowiązków, ale za zaangażowanie i empatię daleko wykraczające poza nie.

Żywiąc nadzieję, że podobna próba nie będzie nam szybko dana, to teraz wiem, że gdyby się jednak zdarzyła, mamy ludzi i system organizacyjny, który takim problemom podoła.

Z wyrazami szacunku:

Stanisław Chęć
Starosta Sanocki

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988