8 stycznia 2021, 15:32

Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi, jego postój na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Wysokość opłat obowiązująca na terenie powiatu sanockiego w 2021 roku:

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi:

Opłata za postój na parkingu strzeżonym:

Rower i motorower

110 zł

15 zł

Motocykl

210 zł

20 zł

Pojazd o masie całkowitej do 3,5 t

450 zł

35 zł

Pojazd o masie całkowitej 3,5 t – 7,5 t

600 zł

50 zł

Pojazd o masie całkowitej 7,5 t – 16,0 t

850 zł

70 zł

Pojazd o masie całkowitej powyżej 16 t

1250 zł

130 zł

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1654 zł

217 zł

Opłata za przechowywania pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym, wyznaczonym przez Starostę Sanockiego, naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę.

Wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeśli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów, wynosi 50 proc. powyższych opłat z uwzględnieniem rodzaju pojazdu.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988