12 stycznia 2018, 14:11

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty, których realizację w 2018 roku wspiera Powiat Sanocki

W załączeniu