20 marca 2020, 11:22

Ogłoszenie o zmianie formy pierwszego przetargu noeograniczonego na dzierżawę na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Odrzechowej.