6 września 2019, 9:13

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży