6 września 2019, 9:15

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w drodze przetargu