6 września 2019, 7:44

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sanockiego na lata 2019-2021