30 stycznia 2012, 15:07

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki , których realizację w 2012 roku wspiera Powiat Sanocki.

Zarząd Powiatu w Sanoku , działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XVI/180/2011 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sanockiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988